Jag donerar

Bidragssumma:

Namn/Företagets namn:

e-postadress:

Förbud mot publicering:
Vårt företags namn får inte publiceras varken i Ilta-Sanomat, HBL (minst 1 500 euros bidrag) eller på Jul i sinnets hemsidor (alla bidrag).