Jag donerar

Bidragssumma: 10 €

Namn/Företagets namn:

e-postadress:

Förbud mot publicering:
Vårt företags namn och bidragssumma får inte publiceras varken i Rundradions morgon-tv (minst 1 500 euros bidrag) eller på Jul i sinnets hemsidor (minst 1 000 euros bidrag).